نوشته شده توسط : مدیر
ذره اي را در يك مسير دايره اي در اطراف يك ستاره در نظر بگيريد. اگر مدار ذره بتواند از شعاع بزرگتر R به شعاع كوچكتر r≪R برسد، انرژي آزاد شده تقريبا برابر با انرژي بستگي مدار كوچكتر يعني خواهد شد و براي رسيدن به اين مقدار، تقريبا تمام تكانه زاويه اي مدار بزرگتر، يعني […]

:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
ذره اي را در يك مسير دايره اي در اطراف يك ستاره در نظر بگيريد. اگر مدار ذره بتواند از شعاع بزرگتر R به شعاع كوچكتر r≪R برسد، انرژي آزاد شده تقريبا برابر با انرژي بستگي مدار كوچكتر يعني خواهد شد و براي رسيدن به اين مقدار، تقريبا تمام تكانه زاويه اي مدار بزرگتر، يعني […]

:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
فصل 1مقدمه1 1-1مقدمه1 1-2مساله تحقیق2 فصل2مبانی نظری تحقیق6 2-1مقدمه6 2-2الگوریتم رقابت استعماری6 2-2-1شکل دهی امپراطوری های اولیه9 2-2-2مدلسازی سیاست جذب11 2-2-3جابجایی موقعیت مستعمره و استعمارگر14 2-2-4قدرت کل یک امپراطوری15 2-2-5رقابت استعماری16 2-2-6سقوط امپراطوری ضعیف19 2-2-7همگرایی20 2-3نظریه بازی ها21 2-4تعادل نش24 2-4-1 نقطه تعادل نش24 2-4-2الگوریتم تعادل نش26 2-4-3بازی غیرهمکارانه و تعادل نش27 2-5 مسئله مدیریت […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
شکل 2- 2. تپانچه بادی12 شکل 2- 3. سیبل تپانچه بادی 10 متر13 شکل 2- 4. استراتژی مچ پا، هیپ و گام برداری18 شکل 2- 5. شاخص خستگی عضلانی22 شکل2- 6. روند خستگی در عضله دوقلو داخلی24 شکل 2- 7. دامنه جابه‌جایی مرکز فشار با و بدون خستگی25 شکل 3- 1. دستگاه الکترومایوگرافي (EMG) BioVision30 […]

:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
البته بدیهی است که با توجه به روش تولید و نوع مواد خام مصرفی، تعدادی از این ترکیبات در برخی سربارهها موجود و ممکن است در برخی دیگر موجود نباشند. 2-1-4 انواع سربارههای آهن و فولاد همانطور که گفته شد سربارههای آهنی و فولاد به دو دسته کلی سربارههای کوره بلند و سربارههای فولاد دسته […]

:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
بیکولیت Bicchulite Al2Ca2H2O8Si ایلمینیت Yeelimite Ca3Al6O12·CaSO4 (در اینجا R یکی از عناصر Fe، Mn یا Mg میباشد.) البته بدیهی است که با توجه به روش تولید و نوع مواد خام مصرفی، تعدادی از این ترکیبات در برخی سربارهها موجود و ممکن است در برخی دیگر موجود نباشند. 2-1-4 انواع سربارههای آهن و فولاد همانطور که […]

:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
10. پاتیل حمل سرباره11. آهن مذاب12. دستگاه غبار گیر برای زدودن گرد و غبار از گاز خروجی13. گرم کننده14. خروجی گاز حجم زیادی از سربارههای تولید آهن و فولاد را سربارههای کوره بلند تشکیل میدهند. در کوره بلند عملیات احیاء و ذوب مواد شارژی صورت میگیرد. ترکیب شیمیایی سرباره بسته به ترکیب سنگ آهن و […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
4. درب تغذیه مواد اولیه5. لایه کک6. لایه‌های‌سنگ‌معدن، اکسید آهن 7. هوای گرم (حدود °C 1200)8. سرباره9. آهن خام مذاب 10. پاتیل حمل سرباره11. آهن مذاب12. دستگاه غبار گیر برای زدودن گرد و غبار از گاز خروجی13. گرم کننده14. خروجی گاز حجم زیادی از سربارههای تولید آهن و فولاد را سربارههای کوره بلند تشکیل میدهند. […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
شکل 3-8- نمایی از دستگاه جمع آوری نمونه ((Fraction collector..................................... 68 شکل 3-9- نمایی از دستگاه طراحی شده توسط Robinson و Beckman .............................70 شکل 3-10- نمایی از دستگاه سنتز پراکسی نیتریت در آزمایشگاه شیمی پروتئین (PCL)بر اساس طرح Robinson و Beckman ...................................................................................................71 شکل 3-11-نمایی از طیف جذبی پراکسی نیتریت و پراکسید هیدروژن (منحنی داخلی) .......................................................................................................................................................................71 […]

:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
2-8- شاخه زایی ............... ....................................................................................................................................................29 2-9- ریشه زایی .....................................................................................................................................................................35 2-10- سازگاری .....................................................................................................................................................................37 فصل سوم مواد و روشها ............................. .........................................................................................................................39 3-1- محل انجام آزمایش .......................... ............................................................................................................................40 3-2- مواد گیاهی .............................. ....................................................................................................................................40 3-3- ضد عفونی ریز نمونه ها ............. .................................................................................................................................41 3-4- محیط های کشت ..................... ...................................................................................................................................42 3-5- تهیه محیط کشتQL ............... ...................................................................................................................................43 3-6- مرحله استقرار ..................... .........................................................................................................................................46 […]

:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 صفحه بعد